PHP’de Değişkenler

PHP’de Değişkenler

PHP’de Değişkenler

Değişkenler temel programcılık kavramlarından bir tanesidir. Her programlama dilinde değişkenler ile mutlaka karşılaşırsınız. Bu kavramı anlamak, programcılığa başlamanın neredeyse ön koşulu gibidir.


Değişkenler, program içinde verilerle çalışmayı sağlayan sembolik ifadelerdir.


PHP’de Değişken Tanımlama


PHP’de değişken isimleri $ işaretiyle başlar. Bu işaretten hemen sonra değişkenin ismi yazılır. Değişken isimleri, kullanım amacına yönelik olarak verilmelidir. Örneğin amaç renk ile ilgili bilgileri tutmak ise değişken ismi renk veya color olarak belirlenebilir. Böylece değişkenin tuttuğu verinin ne olduğu anlaşılmış olur.


Değişken tanımlamaya örnek olarak aşağıdakileri verebiliriz.Yukarıda verilen kod icra edildikten sonra, $metin değişkeni Merhaba Dünya!$sayi değişkeni 5$noktaliSayi değişkeni 10.5 değerlerini tutacaktır. $metin değişkenine atanan değer metin olduğundan Merhaba Dünya! değeri çift tırnak içinde yazılmıştır. 


Yukarıda verilen örnek uygulamada görüleceği üzere PHP’de değişkenlerin veri tiplerini belirlemedik. PHP, verdiğiniz değere bağlı kalarak değişkeni otomatik olarak doğru veri tipine dönüştürür. C, C++ ve Java gibi diğer programlama dillerinde ise programcı değişkenin tipini önceden belirtmek zorundadır. PHP, bu yönüyle dinamik programlama dillerinden birisidir. Dinamik dillerde önceden değişken tipini tanımlamak zorunda değiliz. C, C++, Java, Scala ve Kotlin gibi diller ise statik dillerdir. Bu dillerde değişken tipleri önceden belirtilir ve kod derleme sırasında tür denetimi yapılır.


Değişken Tanımlama KurallarıPHP’de değişkenlere isim verirken aşağıdakilere uymamız gerekiyor:

  • Değişken isminden hemen önce $ karakteri kullanılmalıdır.
  • Değişken ismi sadece harf veya alt çizgi ile başlamalıdır.
  • Değişken ismi kesinlikle rakamla başlamaz.
  • Değişken isimleri alfanümerik ve altçizgi içerebilir (A-z, 0-9, ve _ )
  • Değişken isimleri küçük/büyük harfe duyarlıdır. (yas ve YAS değişkenleri farklıdır.)


Değişkenleri Yazdırmak


PHP’de kullanılan echo komutu ile verilerin ekrana yazdırılması sağlanır. Değişkenleri ekrana yazdırmak istediğimizde yine echo komutunu kullanırız. Aşağıda bu işlemi nasıl yapacağımızı gösteren bir kod verilmiştir.
Echo komutunda çift tırnak içinde bulunan “Merhaba” kelimesi olduğu gibi yazılırken, $mesaj yerine ise “PHP Eğitimi” ifadesinin yazıldığını görmekteyiz. Değişkenler sembolik ifadeler olup temel amaçları verilerle çalışmayı sağlamaktır. Derleyici $ ile başlayan mesaj ifadesinin değişken olduğunu anlar ve değişken değerini ekrana yazar.


Değişkenleri farklı yollarla ekrana yazdırabiliriz. Örneğin yukarıdaki kodu aşağıdaki gibi düzenlediğimizde ekran çıktısı aynı olacaktır.Değişkenin tipi string yani metin olduğu zaman sonuç ekrana olduğu gibi yazılır. Birde sayılar ile nasıl çalışacağımızı görelim.Bu örnek uygulamada ekran çıktısı aşağıdaki gibi olur.Echo komutu her iki sayıyı toplar ve sonucu ekrana yazar. İsterseniz hangi sayıların toplandığını kullanıcılara gösterebilirsiniz.
Burada hangi sayıların toplandığı görülmektedir.